Garantii­tingimused

Eelpool nimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka. Farwelli Kaubanduse OÜ volitatud hooldusfirma poolt paigaldatud seadmete puhul laieneb garantii ka paigaldusele.

Garantiiaeg kehtib:

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne:

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutusjuhise väär käsitlus. Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või volitatud hooldusfirmale.

Garantii alla ei kuulu seadme transportimiseks töökotta või väljavahetamiseks vajalike ümberehitus- või lammutustööd paigalduskohal.

Vajalik on teatada:

Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.

Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul (v.a.varuosa tarnetähtajast tingitud viivitustega) .

Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse Farwelli Kaubanduse OÜ hooldusspetsialist või pöördutakse vajadusel sõltumatu eksperdi poole.

Garantii ajal seadmehooldus on kliendile tasuline. Seadmete hooldust võib teha ainult Farwelli Kaubanduse OÜ spetsialist.See hõlmab seadme hooldust ja kontrolli

Garantii alla kuuluvad veesüsteemiga ühendatud seadmed.
Seadmetele ühendataval veesüsteemil peavad olema tagatud järgmised karakteristikud:

Soovi korral varustatakse seade eri filtreerimisseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade töötab ka kui veepehmendi vähendades vee karedust alla 5° F.